כנס אקרו משפחות

חג סוכות

ב"סחנה" - גן השלושה

7-10 באוקטובר 2020

Family Acro Convention

Sukkot: October 7-10, 2020

כולנו חיים בתקופה של חוסר ודאות קיצוני. איש אינו יודע מה יהיה מצב התפשטות נגיף הקורונה באוקטובר ומה יהיו ההגבלות שתטיל המדינה. בכנות, אנחנו לא יודעים אם ניתן יהיה לקיים את הכנס בכלל, או אם נוכל לקיים אותו תחת מגבלות מסויימות...

אבל...

כל כך התגעגענו!

אז אנחנו יוצאים לדרך 

לפרטים נוספים לחצו כאן

© 2015 by AcroIsrael. 

חיבור